PROGRAM SEMINÁŘŮ na letní semestr 2019/2020

 

Semináře se konají v úterý od 15.00 do 16.30, místnost B7 (velká zoologická posluchárna).

 

18.2.

Poster session postgraduantů katedry zoologie

 

25.2.

A. Reiter (Jihomoravské muzeum ve Znojmě): Jak daleko na východ sahá Afrika? (netopýři jihu Arabského poloostrova a biogeografické souvislosti).

 

3.3.

Referáty studentů o nově zadaných diplomových pracích (B. Králová, N. Tkáčová)

Informace o navštívených kongresech (J. Smíd)


10.3.

S. A. Zollinger (Manchester Metropolitan University, UK): How noise pollution is impacting avian health, learning and fitness.

společně s katedrou ekologie

 

17.3.

R. Lučan (PřF UK): Mezioborová exkurze k biologii evropských ekosystémů v r. 2019.

 

24.3.

L. Lefébvre (McGill University, Québec, Canada): Feeding innovations in birds: a buffer against extinction risk facilitated by NMDA 2B receptors?

 

31.3.

P. Hulva (PřF UK) a S Findo (Státna ochrana prírody Slovenskej republiky): Cores, corridors, carnivores: spatial ecology of apex predators and rewilding in Central Europe.

společně s katedrou ekologie, oddělením ekologie-etologie a oddělením zoologie bezobratlých


7.4.

Seminář UNCE (Velká zoologická posluchárna)

 

14.4.

P. Schnitzerová (CESON): Náš soused netopýr... aneb ochrana netopýrů v praxi nevládní organizace.

 

21.4.

P. Spaak (Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology) SeeWandel: Life in Lake Constance - the past, present and future.

společně s katedrou ekologie a oddělením zoologie bezobratlých

 

28.4.

Rezervace pro zahraniční hosty Alice Exnerové - Aúposematismus, mimeze apod.

společně s katedrou ekologie, oddělením entomologie a oddělením zoologie bezobratlých

 

5.5.

TBA

 

12.5.

TBA