PROGRAM SEMINÁŘŮ na zimní semestr 2019/2020

 

Semináře se konají v úterý od 15.00 do 16.30, místnost B7 (velká zoologická posluchárna).

 

1.10.

Všeobecné informace + informace o navštívených symposiích apod. (R. Cerný, I. Horáček, V. Soukup)

Mezioborová exkurze k biologii evropských ekosystémů v r. 2019 (R. Lučan)


8.10.

zatím volné + P. Munclinger: Za bobry do Tuvinské republiky, Jižní Sibiř.

 

15.10.

I. Schneiderová (ZOO Praha): předběžně: Zkušenosti s výzkumem savců v ZOO.


22.10.

B. Kryštufek (Natural History Museum of Slovenia): předběžně: Changes of perception of mammalian species richness in Europe over the last century

celokatedrový seminář věnovaný mj. vzpomínce na prof. J. Zimu

 

29.10.

Qi Zhou (Zhejiang University): Sex chromosome evolution of birds and bird-like mammals: from karyotype to 3D genome (společně s kat. ekologie a odd. Evol. biol. živočichů)


5.11.

Referáty studentů o nově zadaných diplomových pracích


12.11.

J. Reif (Ustav pro životní prostředí PřF UK): předběžně: Ekologie a ochrana ptáků v zemědělské krajině (společně s kat. ekologie)


19.11.

V. Gvoždík (Ustav biologie obratlovců AV CR): předběžně: Fylogeografie a speciace afrických plazů (společně s odd. Evol. biol. živočichů)

 

26.11.

Referáty studentů o nově zadaných diplomových pracích

 

3.12.

seminář UNCE (Krajinova posluchárna, Benátská 2)


10.12.

M. Říha (Hydrobiologický ústav AV ČR): předběžně: předběžně: Výzkum distribuce ryb v nádržích pomocí tralů (společně s kat. ekologie)

 

17.12.

Prezentace oddělení Evoluční biologie živočichů - celokatedrový seminář

 

8.1.

zatím volné, zápočtový týden