Kristýna ELIÁŠOVÁ

 

 

Contact information:

 

More info at:

 

MSc Thesis:

 

PhD Thesis:

Mechanismy speciace a mezidruhové interakce u západopalearktických ježků

Supervisor: Barbora Černá Bolfíková

Research interests:

 

Current projects:

 

Lectures: